Развијање услуга психосоцијалне подршке и правног саветовања за особе које живе са ХИВ/сидом

Човекољубље је 17. новембра 2018. године са BROT-ом организовало тренинг за особе које живе са ХИВ/сидом, а у склопу пројекта „Развијање услуга психосоцијалне подршке и правног саветовања за особе које живе са ХИВ/сидом“.

Полазници тренинга су се информисали код стручњака о новим терапијским могућностима у лечењу ХИВ/сиде, остваривању права у систему здравствене затите, појму и облицима дискриминације, механизмима за заштиту, социјалним услугама и социјалним сервисима у републици Србији, као и психосоцијалној подршци намењеној особама које живе са ХИВ/сидом.