Човекољубље за инклузију старијих

Курс рачунара у оквиру пројекта „Социјална инклузија старијих” је трајао од новембра 2017. до августа 2018. године у Крагујевцу. По завршетку курса публикован је „Водич за употребу рачунара и Интернета“ који садржи смернице за коришћење рачунара, као и сајтова и апликација које су сами полазници препознали као најпотребније. 

Основни циљ пројекта „Социјална инклузија старијих” је побољшање квалитета живота старијих особа на територији града Крагујевца кроз стицање вештина и подстицање целоживотног учења.

Посебни циљ овог пројекта је упознавање старијих особа са дигиталним и информационим технологијама. Курс је реализован за четири групе од по дванаест полазника, а свака група полазника завршила је основни курс рада на рачунару у трајању од 64 школска часа. Стечено практично знање корисници су употребили како би учествовали у креирању Водича за коришћње рачунара. 

Човекољубље је део мреже Хуманас која брине о старијима.

Уколико желите да преузмете свој бесплатни примерак "Водича за употребу рачунара и Интернета", кликните овде