....| English |

 

Програмске области | Здравствено-социјални програми

 

 

 


 

Терминално оболела лица

Човекољубље је започело са реализацијом пројекта Заговарање људских права терминално оболелих лица у децемберу 2009, уз подршку Делегације Европске уније у Републици Србији, кроз Европски инструмент за демократију и људска права.

 

Општи циљ пројекта је да допринесе успостављању стандарда људских права терминално оболелих лица у Србији који би омогућили овим особама и члановима њихових породица да буду третирани са уважавањем, поштовањем и пуним признавањем достојанства и индивидуалности.

 

Специфични циљеви пројекта су:

-       Да препозна и окупи представнике релевантних социјалних партнера из области људских права терминално оболелих лица,

-       Да креира пет докумената из области практичне политике о увођењу и препорукама за развој савременог концепта људских права терминално оболелих лица и дистрибуира их релевантним доносиоцима одлука и другим значајним субјектима,

-       Да образује и информише одабраних 30 студената и 30 професионалаца из области медицине, социјалног рада, права и теологије из три града у Србији о специфичностима њиховог рада који имају за циљ унапређење људских права терминално оболелих лица и њихових најближих,

-       Да обезбеди психо-социјалну подршку као једно од основних људских права двема високо дискриминисаним групама у српском друштву – особама које живе са ХИВ/сидом и старима,

-       Да подигне ниво свести и стручне и опште јавности о потребама и правима терминално оболелих лица и њихових најближих.

 

Овај пројекат се реализује кроз следеће групе активности:

1.      Заговарање социјалних партнера (оснивање мултисекторског Програмског савета Човекољубља за палијативно збрињавање и развијање предлога практичних политика из области људских права терминално оболелих лица)

2.      Образовање о људским правима терминално оболелих лица (реализује се у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, највећим и најзначајнијим здравственим и универзитетским центрима у Србији)

3.      Пружање услуга остваривања људских права најдискриминисанијим групама у Србији (случај особа које живе са ХИВ/сидом и стари)

4.      Активности упознавања јавности (Национална конференција, предлози практичне политике, инфо-брошура).

 

ПРЕДЛОЗИ ПРАКТИЧНИХ ПОЛИТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Човекољубље © 2006. Сва права задржана. Добротворни фонд Српске Православне Цркве