....| English |

 

Програмске области | Здравствено-социјални програми

 

 


 

Маргинализоване групе

Човекољубље је у претходном периоду кроз више пројеката настојало да пружи додатну здравствено-социјалну заштиту и духовну подршку особама којима је то потребно. Остварујући и сведочећи током историје Христову вечну заповест да волимо своје ближње, Српска Православна Црква је била и остала посвећена пружању помоћи људима који пате од свих врста болести. Тако је један од стратешких циљева Човекољубља афирмација антисегрегативног и недискрими-нативног односа према особама инфицираним ХИВ вирусом и оболелим од АИДС-а и то активним учешћем Српске Православне Цркве како у пружању подршке, тако и у подизању свести о овом проблему унутар друштва у целини.

Човекољубље је започело са реализацијом пројекта Позиционирање Уније организација Србије која се бави заштитом особа које живе са ХИВ/сидом (УСОП) на сцену цивилног друштва Србије у децембру 2010. године, уз подршку Делегације Европске уније у Републици Србији, кроз Европски инструмент за демократију и људска права.

 

Општи циљ пројекта је да омогући позиционирање УСОП-а и њихове циљне групе као релевантног социјалног партнера у националном одговору на дискриминацију и стигматизацију особа које живе са ХИВ/сидом.

 

Специфични циљеви пројекта су:

 

-          Да оснажи капацитете УСОП-а и организација чланица у управљачким, комуникацијским и вештинама јавног заговарања

-          Да обезбеди окружење које ће оснажити 50 особа које живе са ХИВ/сидом да постану самопоузданији и свеснији сопствених могућности и способности за активније ангажовање у друштву 

-          Да пружи помоћ најугорженијим особама које живе са ХИВ/сидом да се упознају са процедурама практиковања права на социјалну заштиту, као једне од група најугроженијих људских права

-          Да лоцира и окупи представнике неких од најзначајнијих интересних група у области заштите и борбе против дискриминације особа које живе са ХИВ/сидом и да развије свеобухватне препоруке за борбу против дискриминације ове популације

-          Да подигне ниво свести стручне и опште јавности у седам градова Србије о значају директне и потпуне укључености особа које живе са ХИВ/сидом и њихових организација у процесу борбе против стигматизације.

 

Овај пројекат се реализује кроз следеће групе активности:

 

  1. Изградња капацитета УСОП-а
  2. Оснаживање особа које живе са ХИВ/сидом, као најважније базе УСОП-а
  3. Ицијативе јавног заговарања у борби против дискриминације особа које живе са ХИВ/сидом
  4. Промотивне активности

Психосоцијална подршка особама које живе са ХИВ/АИДС- ом

Човекољубље је развило програм волонтерске психосоцијалне подршке за особе које живе са ХИВ-ом и оболеле од АИДС-а. Пројекат се реализује у Београду од 2004. године. Основни циљеви пројекта су смањење социјалне изолације и дискриминације особа које живе са ХИВ-ом, као и развијање волонтерског рада и свесности о ХИВ/АИДС-у код различитих друштвених група. У току 2005. године, посебно је рађено на едукацији за превенцију АИДС-а и то са вероучитељима и стручним радницима који раде у установама за децу без родитељског старања у Београду.

Кључни партнери Човекољубља у реализацији овог пројекта су Клиника за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије, центри за социјални рад и Завод за заштиту здравља Београд. Сарадња је остварена и са различитим невладиним организацијама, а у циљу оснивања националног удружења људи који живе са ХИВ/АИДС-ом. Донатор пројекта је Норвешка црквена помоћ (NCA).

Међуверска сарадња на пружању социјалних услуга

Фонд Човекољубље је узео учешће у реализацији пројекта Католичке службе помоћи  (CRS)  са циљем да покрене и подржи активности које ојачавају везе између верских заједница и њихових верника у Србији и Босни и Херцеговини. Пројекат је реализован у Београду и Сарајеву 2004. године.

Пројекат је подразумевао узајамно упознавање представника организација верских заједница и изналажење могућности за евентуалну сарадњу у домену пружања социјалних услуга.  У пројекат су били укључени одабрани представници четири традиционалне верске заједнице у Србији и Босни и Херцеговини: православне, муслиманске, римокатоличке и јеврејске. Након одржавања три радна састанка, уприличене су посете Београду и Сарајеву. Том приликом су представници из Босне и Херцеговине изразили интересовање за рад Човекољубља на пољу превенције ширења ХИВ инфекције.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Човекољубље © 2006. Сва права задржана. Добротворни фонд Српске Православне Цркве