....| English |   Програмске области  
 
 

Организациони развој и сарадња

Развој волонтеризма и дијаконијске праксе само је један од аспеката организационог развоја Човекољубља. С друге стране, јачање и додатно образовање особља Човекољубља, као и јачање организационе структуре Фонда, утиче на боље извођење свих горе наведених програма.

У Човекољубљу ради преко 60 особа и то у канцеларијама у Београду, Бања Луци, Врању, Книну, Крагујевцу, Краљеву, Нишу и Новом Саду. Запосленима и сарадницима у раду помаже петнаестак стручњака и саветника, и то или индивидуално или у оквиру програмских Савета као што је то у случају пројекта „Психосоцијална подршка особама које живе са ХИВ-ом и оболелима од АОДС-а“. Током 2005. године, јачање организационог развоја Човекољубља обележено је израдом првог стратешког плана организације за период 2006-2010. године. (Стратегија)

Партнерски односи Човекољубља одржани су са многим донаторима који помажу активности Фонда, као што су Каритас Беч, Норвешка црквена помоћ (NCA), Католичка служба помоћи (CRS), Kerkinactie из Холандије, Churches Helping Churches из Немачке итд. Такође, успостављена су партнерства са новим донаторима - на пример: Финска црквена помоћ (FCA), и ACDI VOCA (програм USAID-a).

Човекољубље има програмску сарадњу и са сродним организацијама других верских заједница у Србији, као што је јеврејска заједница итд. Такође, Човекољубље је успоставило и одржавало контакте и са другим сличним организацијама у региону југоисточне Европе, а нарочито са фондацијом Покров из Бугарске и Дијаконија Агапе из Албаније.

Човекољубље се залаже да побољша сарадњу и са државним институцијама и агенцијама по програмској основи: (на пример: са Националном службом за запошљавање у градовима Србије, Клиничко-болничким центром Србије, установама за децу без родитељског старања итд). Такође, Човекољубље сарађује и са многим невладиним и хуманитарним организацијама на целој територији деловања Човекољубља.
У Србији, на националном нивоу. Човекољубље је учествовало у изради Стратегије за смањење сиромаштва, а тренутно је укључено у израду стратегије за одрживи развој. ПОред тога, својим програмима, Човекољубље доприноси имплементацији Националних стратегија ѕа бригу о старима и за борбу против ХИВ/АИДС-а у Србији.

 

 
             
             


Човекољубље © 2006. Сва права задржана. Добротворни фонд Српске Православне Цркве