....| English |   Програмске области | Образовање  
 
 

Економско оснаживање

Проблем незапослености и економске угрожености становништва додатно је отежан у процесу транзиције, те је Човекољубље током 2005. године посебну пажњу поклонило програмима за економско оснаживање незапослених и угрожених лица. Уз финансијску подршку Норвешеке црквене помоћи (NCA), Финске црквене помоћи (FCA), АCDI VOCA (пројекат USAID-а), као и уз скромне доприносе полазника, организовани су различити курсеви, радионице и семинари у неколико епархија, и то како следи:

Курсеви

1. Обука за рад на рачунару:
Врање, Крагујевац, Краљево, Книн, Ниш

Човекољубље тренутно располаже са преко 50 модерних рачунара који се користе за курсеве компјутерског описмењавања у пет учионице у горе наведеним градовима. У овим учионицама одржавају се курсеви основног и напредног компјутерског описмењавања у двомесечним образовним циклусима. Током 2005. године преко 430 полазника, од 450 пријављених, положило је испит провере знања по завршеном курсу и тиме су стекли право на одговарајући сертификат и самим тим побољшали шансе за запослење.
(видео)

  1. Обука за рад на рачунару – Врањска епархија
  2. Обука за рад на рачунару – Жичка епархија
  3. Обука за рад на рачунару – Шумадијска епархија
  4. Обука за рад на рачунару – Далматинска епархија
  5. Обука за рад на рачунару – Нишка епархија

2. Енглески језик: Крагујевац, Краљево

Човекољубље је организује курсеве енглеског језика за незапослене и социјално угрожене особе у Крагујевцу и Краљеву. Курс је прилагођен потребама корисника за основним нивоом знања по програму Reward Starter.

За све заинтересоване полазнике курса организује се провера знања од стране овлашћене школе страног језика OXFORD CENTAR из Крагујевца. Полазници који са успехом прођу проверу знања, добијају одговарајуће сертификате.

3. Рачуноводство и књиговодство: Крагујевац, Краљево

Курсеви књиговодства и рачуноводства су од посебног значаја у доба транзиције, због потребе за праћењем честих промена финансијских прописа и правила, а и због тога што тржиште рада тражи особе које су обучене у овој области. Човекољубље организује курсеве из робног и финансијског књиговодства. (детаљније...)

Радионице старих заната

1. Дуборез: Краљево

Дуборезачка радионица у Духовном центру „Свети владика Николај Велимировић“ у Краљеву постоји од 2002. године. Током 2005. године, 34 полазника је прошло кроз основне и напредне шестомесечне курсеве дубореза. Током курса, полазници праве и ситне производе за продају (рамове за иконе, крстиће и сл.), те на тај начин могу остварити и скроман приход. У сарадњи са Националном службом за запошљавање, дуборезачка радионица Човекољубља учествовала је на Сајму предузетништва у Краљеву. (видео)

2. Ткање: Нови Сад

У ткачкој радионици у Новом Саду, током 2005. године, реализована су 4 циклуса обуке коју је са успехом завршило 36 корисница. С обзиром да је квалитет и квантитет производа ове радионице достигао завидан ниво, Човекољубље је редовно организовало промоције ручног ткања на изложбама и манифестацијама. На тај начин је омогућено корисницама да своје производе прикажу, продају и остваре приход. Шест корисница је купило разбоје и започело занатску производњу, а још неколико њих намерава да покрене приватну занатску ткачку радионицу. (видео)

3. Шивење: Ниш

Шивачко-кројачка радионица у Нишу, обучила је 57 корисница током три образовна циклуса у 2005. години. Неколико полазница се запослило код послодаваца који се баве шивењем одевних предмета. Кроз овај пројекат, Човекољубље је успоставило сарадњу са Удружењем занатлија Ниша, удружењем самохраних мајки и Активом жена Ниша. (видео)

Семинари

У циљу подстицања запошљавања и самозапошљавања Човекољубље је организовало неколико семинара у сарадњи са Националном службом за запошљавање и другим локалним партнерима. Кроз семинаре је прошло око 80 полазника, који су упознати са основним правилима и процедурама за оснивање малих предузећа и задруга, као и са модерним техникама за активно тражење посла.

Семинари

 

Видео материјал
Ткачка радионица
Нови СадВидео материјал
Шивење
НишВидео материјал
Обука за рад на рачунару
КрагујевацВидео материјал
Дуборез
Краљево

 

 
             
             


Човекољубље © 2006. Сва права задржана. Добротворни фонд Српске Православне Цркве