....| English |   Епархијски одбори | Жичка епархија  
 
 

Делатности у Жичкој епархији

Дистрибуција хуманитарне помоћи

У периоду од 1999. до половине 2002. године, Епархија жичка дистрибуирала је помоћ појединцима (избегла и расељена лица, локално социјално угрожено становништво), као и институцијама (болнице и социјалне установе) у вредности од приближно милион долара (6706 породичних пакета хране, 6516 породичних и 265 институционалних пакета хигијене, 2097 пакета одеће и 2511 пари обуће, око 500кг дечије хране, 5513 пакета семена поврћа итд). Донатори су били Међународна православна добротворна организација (IOCC) и Каритас. Пројекат дистрибуције помоћи  водио је протојереј-ставрофор Томислав Милинковић.

Образовање

Курсеви: Обука за рад на рачунару

Обука за рад на рачунару започета је у фебруару 2003. године у оквиру пројкета "Изградња локалних капацитета ка економској независности". Донатори пројекта су Norwegian Church Aid (NCA), Finish Church Aid (FCA) и ACDI VOCA. До краја 2005. године за рад на рачунару обучено је око 370 корисника (120 у току 2005. године).

Циљ пројекта је индивидуални развој и економско оснаживање социјално угроженог становништва пружањем могућности за стручно оспособљавање ради запошљавања.

Примарна циљна група корисника је социјално угрожена, пунолетна популација (незапослена локална популација, као и расељена и избегла лица). Секундарна циљна група корисника су запослени којима је неопходно додатно образовање.

Полазници добијају основну обуку за рад на рачунару која подразумева познавање рада у оперативном систему Windows XP, програмском пакету MS Office XP (MS Office Word, Excel i Power Point), као и употребу Интернета.     

Полазници се регрутују у сарадњи са Националном службом за запошљавање из Краљева, док је завршно полагање испита организовано у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Крагујевцу.

Ангажовањем  предавача са одговарајућом стручном спремом и искуством,  набавком стручне литературе и опремањем учионице најсавременијом рачунарском опремом обезбеђен је адекватан пренос знања корисницима. 

Курсеви: Курс енглеског језика

Сврха пројектакурса енглеског језика је индивидуални развој и економско оснаживање социјално угрожене популације.
Циљ пројекта је едукација корисника из основа енглеског језика. Донатори пројекта су Норвешка црквена помоћ (NCA), Финска црквена помоћ и ACDI VOCA

Примарну циљну групу пројекта чине незапослене и социјално угрожене особе: локално становништво, као и избегла и расељена лица. Секундарној циљној групи припадају запослени који желе додатно образовање да би задржали постојећи, или пронашли бољи посао.

Током јануара 2006. године комисијски је извршен одабир предавача и припрема постојећих ресурса Човекољубља: припрема учионице, стручне литературе и техничке подршке. Одабир корисника урађен је у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Курс је прилагођен потребама корисника за основним нивоом знања и траје четири месеца.

Курсеви: Курс књиговодства и рачуноводства

Убрзане економске реформе и сталне промене закона везане за финансије, а нарочито увођење пореза на додату вредност, условио је потребу за отварањем већег броја радних места за књиговође, али и додатну обуку за постојеће. Због тога се Човекољубље определило да, поред осталих видова помоћи, организује додатну обуку за незапослене, социјално угрожене и запослене из области књиговодства и рачуноводства и то из два дела:

  • Први део: робно књиговодство у трајању од три месеца
  • Други део: финансијско књиговодство у трајању од три месеца

Циљ пројекта је индивидуални развој и економско оснаживање социјално угроженог становништва пружањем могућности за стручно оспособљавање ради  запошљавања.

Примарна циљна група пројекта су незапослени који се налазе у евиденцији Националне службе за запошљавање. Секундарна циљна група пројекта су запослени којима је неопходно додатно образовање, да би задржали посао који раде или да би нашли бољи посао.

У току 2005. године одржан је по један курс из робног књиговодства у Краљеву. Полазници курса су током обуке имали прилике да стекну основна теоријска знања из области робног књиговодства, а потом да их практично и примене у симулацији реалних пословних околности. Курс је трајао 72 сата од чега су полазници навећи део провели у формирању и обрађивању документације. Нагласак на практичном раду допринео је да полазници стекну значајан ниво самопоуздања и самосталности у раду. Курс је текао у складу са планираном динамиком од три предавања седмично у трајању од по два сата. Обука је вршена у групи од 16 полазника. Након уводних предавања, постепено се прешло на интерактивни приступ, где се уз активно учествовање полазника долазило до решења практичних књиговодствених проблема. Нагласак је био на сталној комуникацији предавач-полазник, где су полазници уз стално присуство и усмеравање предавача самостално осмишљавали оперативни ниво активности. Вишедимензионална улога предавача (предавач, саветник у тражењу решења, контролор извођења активности) је пре свега била у функцији осамостаљивања полазника и њиховог стручног оспособљавања за будући практични рад. Важећи порески систем био је основа која је повезивала све активности курса, с циљем да се ова значајна материја у што већој мери приближи полазницима.
У 2005. години,  извор финансијских средстава за овај програм била је донација USAID-a посредством организације ACDI VOCA.
Регрутација корисника у Краљеву остварена је у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Стари занати: Радионица дубореза

Радионица је започела са радом непосредно по оснивању Одбора, у септембру 2001. године. 

Сврха овог пројекта је индивидуални развој и економско оснаживање социјално угроженог становништва путем пружања могућности за стручно оспособљавање и остваривање дохотка.

Циљ Дуборезачке радионице је обука корисника у вештини дуборезачког заната. До краја 2005. године обучено је 207 особа.
Донатори пројекта су Норвешка црквена помоћ (NCA), Финска црквена помоћ (FCA) и ACDI VOCA (USAID).

Примарна циљна група корисника су социјално угрожена незапослена локална популација, као и расељена и избегла лица. Секундарна циљна група корисника су запослени којима је неопходно додатно образовање.

Радионица дубореза налази се у Духовном центру "Свети владика Николај Велимировић" и поседује комплетну опрему за дуборез, као и мање столарске машине. Обуку воде два мајстора дубореза. Корисници израђују рамове за иконе, црквени и ситни кућни намештај. Осим стицања знања и вештина, корисницима је омогућено да продају и израђују по поруџбини  уметничке предмете.

У току 2005. године укупно је 34 корисника завршило курс дубореза, у два циклуса; од тог броја 17 корисника је похађало почетни, и исто толико виши курс. Обука је организована сваки други дан по 8 сати дневно, за почетни, као и виши курс - наизменично. Задатак сваког корисника основног курса била је израда рама за икону, а они вештији издуборезали су и по неки мањи предмет (огледалце, крстић, иконица). Полазници вишег курса су израђивали компликованије предмете по поруџбини или по сопственом нахођењу тј. жељи и креативности (црквени и кућни намештај, велика зидна огледала и сл).

Учествујући у дуборезању продатих производа, сваки корисник је већ током курса остварио приход. Двоје корисника је започело сопствени посао: баве се дуборезањем и продајом рамова за огледала, иконе, слике и осталих предмета у дрвету. Већина корисника је након завршеног курса наставила у кућним условима да се бави дуборезањем предмета за личну употребу.  

Продајом дуборезаних производа део новца се враћа у буџет пројекта, за одрживост пројектне активности, по систему – 50% зараде припада кориснику који је дуборезао производ а 50% зараде, као и средства која су уложена у израду продатог предмета, припада ДФ СПЦ Човекољубље.

Ангажовањем  стручних инструктора, набавком дрвета за рад, алата и машина, стручне литературе и опремањем учионице, обезбеђен је адекватан пренос знања и пријатна атмосфера за рад. Уместо увођења партиципације за обуку, установљено је правило да сваки корисник има право да откупи свој први рад по симболичној цени, што се показало као изузетно важно за сваког појединца, а и за саму организацију, када је реч о самоодрживости пројекта.

Дуборезачка радионица Човекољубља је са својим производима учествовала на Сајму запошљавања одржаном у Краљеву 2005. године који су организовале

Национална служба за запошљавање, филијала у Краљеву, Општина Краљево и Worldwide Strategies Inc.(WSI). Човекољубље је на овом сајму учествовало заједно са осталим невладиним, хуманитарним организацијама које омогућавају обуку незапослених у циљу економског оснаживања и осамостаљивања. Погледајте видео материјал.

Подршка запошњавању: Семинари
Активно тражење посла/Управљање малим предузећима

Сврха семинара за активно тражење посла је индивидуални развој и оснаживање социјално угрожене популације, односно незапослених лица.

Циљ пројекта је едукација корисника о начинима активног тражења посла.

Примарну циљну групу пројекта чине незапослене и социјално угрожене особе (локално становништво, као и избегла и расељена лица).

Ова активност је предвиђена као комплементарна, ради постизања сврхе пројекта економског оснаживања, па је то био разлог што су семинари организовани за корсинике који иначе похађају  курсеве и радионице Човекољубља.

Пројектна активност  организована је у сарадњи са Националном службом за запошљавање, уз коришћење простора и рачунарске опреме Човекољубља. Ангажовани су стручни предавачи, обезбеђена је потребна литература, као и техничка подршка.

Семинари су одржани у два циклуса, а укупан број корисника је био 68.

Први семинар је организован на тему како започети сопствени посао, уз учешће 23 корисника.

Други семинар је организован на тему активног тражења посла, уз учешће 45 корисника.

Учешће Дуборезачке радионице на Сајму запошљавања довело је до подстицања корисника на размишљање о отпочињању сопственог малог бизниса. Ова манифестација је допринела и упознавању шире јавности о пројектима Човекољубља. Тиме се стичу услови за континуирану заинтересованост социјално угрожене популације за будуће курсеве, као и подстицање правних субјеката да својим, макар и скромним, донацијама учествују у финансирању оваквих пројеката. Локална телевизија ''Мелос'' у Краљеву омогућава бесплатан огласни простор за све потребе пројеката.

 


Видео материјал
Дуборез
Краљево

 
             
             


Човекољубље © 2006. Сва права задржана. Добротворни фонд Српске Православне Цркве