....| English |   Епархијски одбори | Бањалучка епархија  
 
 

Делатностиу Бањалучкој епархији

Здравствено-социјална област

Светосавска учионица

Пројекат „Светосавска учионица“ реализује се у оквиру програма подршке деци без родитељског старања која су смештена у установама социјалне заштите. Донатори су Каритас Беч и Задужбина манастира Хиландар.

Циљ пројекта је подршка развоју и социјалној интеграцији деце који се остварује пружењем помоћи деци у учењу и укључивањем деце у различите друштвене и културне активности.
Задаци пројекта су:

  • помоћ деци у савладавању школског градива
  • подршка развоју личности, талената, менталних и физичких способности
  • развијање правилног односа према себи и другима
  • припремање деце за вођење одговорног живота у духу разумевања, толеранције и љубави међу ближњима
  • помоћ студентима и младим незапосленим наставницима да стекну стручно искуство и открију значај волонтерског рада са децом лишеном родитељског старања.

Примарна циљна група су деца без родитељског старања школског узраста која живе у Дечијем дому "Рада Врањешевић" у Бања Луци.
Секундарна циљна група су студенти бањалучког универзитета, као и млади незапослени наставници који учествују у пројекту као волонтери.

Допунска настава за децу без родитељског старања се одвија у Дому “Рада Врањешевић”. Ту је смештено око 150 деце узраста до 18 година. Рад са децом је  започет у новембру 2003, а настављен је током 2004. и 2005. године. У допунску наставу је редовно укључено седамдесеторо деце, док се остала деца пријављују по потреби. На пројекту ради десет волонтера, углавном младих незапослених наставника и студената. Деци се годишње одржи око 2000 часова из различитих предмета: српског језика, математике, физике, хемије, енглеског и немачког језика.
Ефекти рада са децом у току периода имплемантације пројекта су очигледни. Њихов напредак се на првом месту односи на боље резултате у учењу и на стицање радних навика. Поред тога, континуиран рад с децом позитивно је утицао на њихово самопоуздање, па је сада све већи број деце при избору средње школе вођен жељом да се што боље припреми за будуће студирање. Образовање полако међу децом у Дому поприма једну нову, потпунију димензију. Више се не ради о обавези наметнутој од стране васпитача и друштва уопште, него се учење полако почиње препознавати као могућност за напредовање у животу.

Са волонтерима се редовно одржавају координациони састанци ради унапређења њиховог ангажмана путем размене искустава о методама које користе и начинима превладавања проблема на које наилазе у раду са децом.
Током реализације пројекта остварена је сарадња са Светосавском омладинском заједницом Епархије бањалучке. Један број волонтера Светосавске учионице чланови су ове црквене организације.

Најважнији партнер при реализацији пројекта је Дечији дом "Рада Врањешевић". Особље Дома, на челу са директором, господином Данилом Поњарцем препознало је важност овог пројекта, а ова сарадња је допринела успешној реализацији пројекта.

 

 
             
             


Човекољубље © 2006. Сва права задржана. Добротворни фонд Српске Православне Цркве