....| English |   Епархијски одбори | Архиепископија београдско-карловачка  
 
 

Образовање - дијаконијска пракса и тренинг волонтера

Превентивни карактер верске наставе

Пројекат Превентивни карактер верске наставе реализован је у новембру 2005. године у сарадњи са Комисијом за вероучитеље при Архиепископији београдско-карловачкој. Донатор пројекта је Норвешка црквена помоћ (NorwegianChurchAidNCA) и Скупштина града Београда.

Циљ семинара ''Превентивни карактер верске наставе'' био је оснаживање улоге вероучитеља у превенцији болести зависности, ХИВ/АИДС-а и насиља међу београдским средњошколцима. Недовољна припремљеност вероучитеља и необрађеност ових тема формалним образовањем, као и статистички подаци о постојању проблема међу средњошколцима,  послужили су као показатељи потребе да се организује оваква врста семинара.
Циљ семинара је био да вероучитеље учини спремнијим да одговоре на многобројна питања средњошколске популације и промовишу здраве моделе понашања.

Пројекат “Превентивни карактер верске наставе” реализован је у периоду од три месеца. Семинар је трајао три дана, а свака тема је обрађена у току једног дана кроз предавања стручњака и радионичарски рад. Овим пројкетом било је обухваћено 20 вероучитеља православне и римокатоличке вероисповести.
Семинар је имао за циљ да оспособи вероучитеље у превентивном раду са ученицима средњих школа проширивањем језгра знања из релевантних области и развијањем и/или усавршавањем неопходних вештина за успостављање одговарајућег контакта са ученицима. Семинаром су биле обухваћене теме из области епидемиологије, психологије, малолетничке делинквенције и социјалног рада.

Волонтерски рад у Фонду

Организован волонтерски рад у оквиру Човекољубља заступљен је у три вишегодишња пројекта и  има за циљ побољшање квалитета живота корисника. Волонтерски рад у оквиру Човекољубља спада у менторске волонтерске програме чији је основни облик пружање помоћи у личном односу један на један. Програмски резултати мере се на формалан и неформалан начин. У формалном смислу, врше се евалуације путем упитника за све активне групе, а у неформалном смислу успех се мери у разговорима, на састанцима и кроз запажања у редовном мониторингу пројеката. У овом делу, ослонац за праћење квалитета извођења пројекта су и волонтерски дневници у које волонтери бележе податке о корисницима и садржају рада.

Пројекат Светосавска учионица, има за циљ јачање капацитета деце лишене родитељског старања да заврше редовно школовање, социјализују се и подигну ниво личне одговорности за будући самостални живот.

Пројекат Мобилне медицинске кућне службе (МоМеКс) има волонтерски сегмент усмерен на  пружање психосоцијалних подршке старима, усамљенима и болеснима. Како већи број волонтера спада у групу старих,  овај пројекат спада у категорију програма самопомоћи који су по дефиницији најефикаснији програми помоћи због личне мотивисаности.

У пројекат Психо-социјалне подршке особама које живе са ХИВ/АИДС-ом је у току године у просеку било укључено око 25 волонтера. Њихов рад је био координисан и менторски вођен уз ангажовање чланова Програмског савета.

Сва три пројекта као основну активност имају директну психосоцијалну подршку корисницима кроз волонтерски ангажман. Са волонтерима се одржавају редовни састанци на којима се решавају проблеми или се организују радионице усмерене да се њихови унутрашњи капацитети ојачају како би били успешнији у свом раду. Састанци су битни и за могућност надгледања самог пројекта, кроз волонтерске дневнике и разговор о реализацији пројекта.

У вези са радом са децом без родитељског старања, волонтери одлазе у институције у којима је држава збринула децу, и помажу им да лакше прате редовну школску наставу, да се описмене и стекну основе за самостално учење и даљи рад. Основни задатак јесте учење, а други, исто тако важан задатак  јесте пружање пожељног модела понашања и психолошке подршке који овој деци недостају. Пажња и љубав је оно што им је заиста потребно, пошто материјалне потребе задовољавају у довољној мери преко државног буџета и разних донација. Пројекат Светосавска учионица делује од 2002. године и у том  периоду стасала је читава генерација деце уз „светосавске“ волонтере. О резултатима њиховог рада сведоче резултати евалуација рађених са сваком укљученом страном. Резултати евалуације рађене са васпитачима у београдским домовима указују да је рад са децом олакшан откако су се укључили волонтери ,,Човекољубља“. Захваљујући овој помоћи могу више времена да одвоје за васпитни рад, јер због великог броја деце, тешко је сваком детету пружити индивидуалну помоћ, па је у том смислу помоћ волонтера драгоцена. Деци је корисно структурисано време, а индивидуално посвећивање деци на образовном плану резултира бољим оценама и успесима у школовању. 

Волонтерски рад у пројекту МоМеКС односи се на помоћ старим, изнемоглим и болесним лицима. Ангажман волонтера подразумева одлазак у кућне посете код корисника. Поред посета због дружења, волонтери обављају и лакше кућне послове, одлазе у набавку, у апотеку по лекове и пелене, прате при одласку код лекара, купају кориснике, шетају их, читају им, кувају, мере притисак, масирају (када је волонтер професионални физиотерапеут), одржавају башту, помажу при административним процедурама итд. (Приче старих

На овом пројекту било је теже измерити резултате рада са корисницима јер се сам рад одвија у кућним условима и није мерљив у смислу промене. Ситуација је таква да уколико сарадња волонтер – корисник не функционише, она се и не развија већ се за корисника тражи нови волонтер или се за волонтера тражи нови корисник. Али тамо где сарадња постоји и траје, она даје најбоље резултате баш у смислу подршке. Корисник и волонтер постају пријатељи и међусобно се везују на посебан начин. С обзиром да сваки волонтер свог корисника посећује сваке недеље или 4 до 6 пута месечно, овај континуитет дозвољава развој присних пријатељских веза.

Са волонтерима се одржавају редовни састанци који се садржински разликују, али су увек усмерени на праћење пројекта. Одржаване су радионице на којима су се истраживали проблеми у раду, мерила мотивисаност волонтера, проучавала упознатост разумевања пројекта, јачали комуникацијски капацитети волонтера, пратио однос према волонтирању, процењивао рад пројекта и слично.

Пројекат је дао и неке пратеће користи. У то можемо сврстати запошљавање неколико волонтера Светосавске учионице у установама за децу без родитељског старања. Осим тога, неколико корисника пројекта „Светосавска учионица“ постали су волонтери Човекољубља и тиме заиста показали да волонтери дају пожељан модел понашања.

Обука активиста Светосавске омладинске заједнице Архиепископије београдско-карловачке

Године 2001, ДФ СПЦ Човекољубље остварио је сарадњу са Светосавском омладинском заједницом коју је основала Архиепископија београдско-карловачка. Сарадња је подразумевала  пружање помоћи младима из Светосавске омладинске заједнице организовањем обуке њених активиста. Пројекат обуке спроведен је у три фазе: у припремној фази опремљен је радни простор (канцеларије), начињен избор учесника у програму обуке и ангажовани предавачи. У другој фази спроведен је тренинг који је трајао 12 месеци и састојао се од шест раднионица и шест часова основне обуке у раду на рачунарима. У завршној фази пројекта, која подразумева примену стечених знања, активисти Светосавске омладинске заједнице начинили су пилот-број билтена и краткометражни промотивни филм о Светосавској омладинској заједници.

Обуком је било обухваћено 20 активиста Светосавске омладинске заједнице. 

Донатор овог пројекта је организација Каритас Беч (Caritas Wien)

Обучени активисти Светосавске омладинске заједнице за почетак свога деловања одабрали су Студентски град на Новом Београду  у коме је смештено око 6.500 студената. Пројекат је реализован у три фазе: у припремној фази  извршена је обука два члана Светосавске омладинске заједнице за рад са студентима, отворена је  канцеларија Светосавске омладинске заједнице у просторијама Студентског центра и остварена је сарадња са управом Дома културе у Студентском граду. У оквиру фазе реализације одржано је низ предавања са темом “Млади и црква”.У оквиру завршне фазе организован је обилазак манастира и сусрет младих из Студентског града и младих из других парохијских центара Светосавске омладинске заједнице у сали Патријаршије Српске Православне Цркве.

 

 
             
             


Човекољубље © 2006. Сва права задржана. Добротворни фонд Српске Православне Цркве